Vi fokuserar på design och produktion av gruvscreeningsutrustning, professionella inom svetsning och mekanisk bearbetning avseende reservdelar för gruvutrustning.Vi samlade riklig erfarenhet av tillverkningsprocess för gruvdelar inom området för tvätt- och beredningsutrustning för kol.